Taxi Reporter
คุณเคยสัมผัสกับประสบการณ์แท็กซี่แบบนี้หรือไม่?
– เลือกผู้โดยสาร โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีผู้ต้องการโดยสารมาก เช่น ฝนตก, เย็นวันศุกร์ ฯลฯ ทำให้พบแท็กซี่เปิดมิเตอร์ว่างวิ่งเต็มถนนอยู่บ่อย ๆ เป็นปัจจัยหนึ่งของปัญหารถติด
– ไม่คิดราคาตามมิเตอร์ ปิดมิเตอร์เหมาจ่าย เก็บเงินค่าโดยสารเพิ่มโดยไม่มีเหตุผล
– มีกิริยาไม่สุภาพ คุกคามผู้โดยสาร
– ฝ่าฝืนกฎจราจร

แอพพลิเคชันนี้เป็นทางเลือกของคุณในการร้องเรียนพฤติกรรมแท็กซี่ที่ไม่เหมาะสม โดยกรอกข้อมูลพื้นฐานง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน โดยหลังจากที่กรอกเสร็จสิ้นข้อมูลจะถูกส่งไปที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อการดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ : ผู้จัดทำไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับกรมการขนส่งทางบก เพียงแต่รวบรวมข้อมูลเพื่อนำส่งต่อกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น การจัดทำแอพพลิเคชั่นนี้เกิดจากประสบการณ์ตรงของทีมงาน จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหานี้ครับ

มีข้อเสนอแนะติชม เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ http://www.facebook.com/taxireporter ครับผม ^^

หากมีท่านใดสนใจให้การสนับสนุนแท็กซี่ที่ประพฤติดี ๆ ในสังคม สามารถติดต่อได้ที่ max@siamsquared.com ครับ 😀